Datums 5. aprīlis, 2023
Laiks9.00–16.00
Vieta Attālināti

Notiks Finanšu ministrijas organizētas Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakškomiteju (AK) sēdes par politikas mērķiem “Zaļāka Eiropa”, “Sociālāka Eiropa”, “Savienotāka Eiropa” un “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas”. Tajās plānots izskatīt virkni projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un citus dokumentus, kas saistīti ar ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda investīcijām. Sēdēs piedalīsies Finanšu ministrijas, Eiropas Komisijas, atbildīgo ministriju, nevalstisko organizāciju, kā arī citu ES fondu ieviešanā un vadībā iesaistīto institūciju pārstāvji.