Datums 28. oktobris, 2021
Laiks14.00–15.00
Vieta Attālināti

Attālināti notiks Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Ilgtspējīga transporta sistēmas prioritārā virziena apakškomitejas (6AK) sēde. Tajā plānots izskatīt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus. Sēdē piedalīsies Vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji.