Datums 1. decembris, 2020
Laiks10.00–12.00
Vieta Attālināti

Attālināti notiks Ministru kabineta (MK) sēde, kurā paredzēts skatīt Finanšu ministrijas (FM) sagatavotus:

  • grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā;
  • grozījumus MK noteikumos par Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību;
  • informatīvo ziņojumu par Pasaules Bankas Daudzpusējā trasta fonda dzimumu līdztiesības veicināšanai administrēšanas vienošanās grozījumiem.