Datums 10.–11. janvāris, 2022
Laiks10.00–17.00
Vieta Attālināti

No 10. līdz 11. janvārim Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta direktore Nata Lasmane piedalīsies Eiropas Valsts pārvaldes institūta (European Institute of Public Administration) EIPA organizētajā attālinātā formāta seminārā, kurā Eiropas Komisija, dalībvalstu Revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātas revidenti diskutēs par Atveseļošanas fonda auditu pieeju un kontroļu prasībām.