Padomes Regula (ES) Nr.733/2013 (2013.gada 22.jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr.994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93.pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (pilnvarojošā Regula)

Būtiskākās izmaiņas – paredz Regulas 994/98 piemērošanas jomas paplašināšanu ar jaunām atbalsta kategorijām. Iekļautās jaunās atbalsta kategorijas neparedz tūlītēju atbrīvojumu no paziņošanas prasības visiem attiecīgajā kategorijā iekļautajiem pasākumiem. Tas ļauj Komisijai pieņemt grupu atbrīvojumu pakāpeniski, kad Komisijas gūtā pieredze ļaus tai noteikt precīzus atbilstības kritērijus dažiem atbalsta pasākumu veidiem, kas nodrošina ierobežotu ietekmi uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm.