Padomes Regula (ES) Nr. 2015/1588 (2013.gada 22.jūlijs) (2015. gada 13. jūlijs) par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (kodificēta redakcija) (pilnvarojošā Regula)

Šī regula sniedz iespēju Eiropas Komisijai attiecībā uz noteiktām komercdarbības atbalsta kategorijām pieņemt regulas par atbrīvošanu no vispārējā pienākuma vispirms paziņot Komisijai par komercdarbības atbalstu, lai saņemtu tās apstiprinājumu.

No 2015. gada 14. oktobra ar to aizstāj Padomes Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības (LES) darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (t. i., komercdarbības atbalstu, kas ir piemērojams visām, nevis atsevišķām nozarēm). Uz šīs regulas pamata ir izdotas vispārējās grupu atbrīvojuma regulas un de minimis atbalsta regulas.

Par de minimis atbalstu aicinām sīkāk skatīt šeit.