Politikas rezultatīvie rādītāji

Iekšlietu ministrija

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem (Valsts policija)

  • 2021 1 751
  • 2023 1 550

Smagi un sevišķi smagi noziegumi uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

  • 2021 479
  • 2023 460

Pabeigto kriminālprocesu skaita īpatsvars no lietvedībā esošo kriminālprocesu skaita (%)

  • 2021 -
  • 2023 50

Atklāto smago un sevišķi smago noziegumu īpatsvars reģistrēto smago un sevišķi smago noziegumu skaitā (%)

  • 2021 -
  • 2023 30

Moneyval novērtējuma ziņojumā par Latvijas NILL/TF novēršanas sistēmu Latvijas efektivitāte finanšu izlūkošanas jomā (IO.6 – Financial Intelligence) novērtēta vismaz kā 3 “būtiska” (substantial).

  • 2021 3
  • 2023 2