Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē, % )

  • 2019 39
  • 2027 50

Izglītojamo īpatsvars, kas piedalās darba vidē balstītās mācībās un praksēs pie darba devējiem (%)

  • 2019 16.6
  • 2027 25
Zemkopības ministrija

Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)

  • 2019 162
  • 2021 190