Politikas rezultatīvie rādītāji

Iekšlietu ministrija

Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)

 • 2020 337
 • 2022 85

Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Krievijas robežu no robežas garuma (%)

 • 2020 81
 • 2022 81

Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Baltkrievijas robežu no robežas garuma (%)

 • 2020 10
 • 2022 35

Atgriešanas lēmumu izpildes attiecība pret pieņemtajiem atgriešanas lēmumiem (%)

 • 2020 89
 • 2022 96

E-vidē nodrošinātie pakalpojumi no visiem sniegtajiem pakalpojumiem (%)

 • 2020 46
 • 2022 51

Naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu (%)

 • 2020 64
 • 2022 72

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

 • 2020 -43
 • 2022 10