Politikas rezultatīvie rādītāji

Iekšlietu ministrija

Izbūvētās valsts robežas infrastruktūras gar Latvijas ārējo sauszemes robežu īpatsvars no kopējā ārējās sauszemes robežas izbūvējamā garuma (%)

  • 2021 52.3
  • 2023 80.0

Ārējās sauszemes robežas, kas ir aprīkota ar savstarpēji integrētiem robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem, īpatsvars no kopējā ārējās sauszemes robežas garuma (%)

  • 2021 43
  • 2023 44

E-vidē nodrošinātie pakalpojumi no visiem sniegtajiem pakalpojumiem (%)

  • 2021 57
  • 2023 60

Uz nodarbinātības pamata izsniegto uzturēšanās atļauju un vīzu skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

  • 2021 34
  • 2023 10

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

  • 2021 32
  • 2023 10