Politikas rezultatīvie rādītāji

Kultūras ministrija

Savstarpējā uzticēšanās (no 16 g.) (skala 0-10)

  • 2018 6.4
  • 2024 6.8

Iedzīvotāju īpatsvars, kas pārbauda, ar ko dalās sociālajos medijos/pārliecinās par informācijas avotu uzticamību (%) 

  • 2019 11.3
  • 2024 15.0
Sabiedrības integrācijas fonds

Iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, respondenti, kuri atbild “nekur” (%)

  • 2019 71.5
  • 2024 70.0

Iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās – nevalstiskajām organizācijām (pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas) (%)

  • 2019 37.6
  • 2024 39.3

Subjektīvā diskriminācijas pieredze (%)

  • 2015 7.4
  • 2024 7.2