Iekšlietu ministrija

Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars (%) no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita

 • 2020 11.8
 • 2022 16.0
Veselības ministrija

Tiešmaksājumi veselības aprūpē no kopējiem veselības izdevumiem (%)

 • 2018 39.2
 • 2024 38.0

Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2020 137.7
 • 2024 128.0

Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2020 103.5
 • 2024 101.0

Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2020 62.4
 • 2024 59.5

Zīdaiņu mirstība uz 1 000 dzīvi dzimušajiem (skaits)

 • 2020 3.5
 • 2024 3.2

Perinatālā mirstība uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem (skaits)

 • 2020 7.3
 • 2024 5.3

Mirstība no pašnāvībām uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2020 15.7
 • 2024 15.2

Saslimstība ar tuberkulozi uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2017 24.9
 • 2024 21.1

AIDS gadījumi pret HIV gadījumiem

 • 2020 0.1
 • 2024 0.2

Nāves gadījumi no HIV infekcijas (skaits)

 • 2020 50
 • 2024 60

Jaunatklāts hronisks C hepatīts uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2020 59.7
 • 2024 70.0

Reģistrētā absolūtā alkohola patēriņš litros uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju, neieskaitot tūristu absolūtā alkohola patēriņu (skaits)

 • 2019 11.4
 • 2024 10.4

Pusaudžu (11, 13 un 15 g.v.) īpatsvars, kuri katru dienu nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm vismaz stundu dienā (%)

 • 2018 18.8
 • 2024 20.0

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)

 • 2020 70.4
 • 2024 71.4

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)

 • 2020 79.5
 • 2024 80.4

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi) 

 • 2019 52.2
 • 2024 53.0

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)

 • 2019 54.1
 • 2024 55.0

Praktizējoši ārsti uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2020 335.2
 • 2024 342.0

Praktizējošas māsas uz  100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2020 419.2
 • 2024 440.0

Medicīnas studiju  absolventu īpatsvars, kas uzsāk darbu Latvijas veselības aprūpes sistēmā (%)

 • 2019 64
 • 2024 67