Darbības mērķis: likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpild

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 172 302

1 820 194

8 057 057

1 140 497

5 408 914

21

21

21

21

21

01.00.00 Vispārējā vadība

1 118 084

950 104

1 763 875

1 140 497

595 997

21

21

21

21

21

02.00.00 Saeimas vēlēšanas

-

-

6 293 182

-

-

-

-

-

-

-

03.00.00 Pašvaldību vēlēšanas

-

870 090

-

-

-

-

-

-

-

-

05.00.00 Eiropas Parlamenta vēlēšanas

-

-

-

-

4 812 917

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 054 218

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Organizētās vēlēšanas  (skaits)

-

1

1

-

1

Parakstu vākšanas sistēmas nodrošinātie pieslēgumi (skaits)

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

Darbam vēlēšanu komisijās atbilstoši sagatavoti vēlēšanu komisiju locekļi (skaits)

238

6 404

7 800

86

6 443

Vēlēšanu rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc lēmuma pieņemšanas (dienas)

-

3

3

-

0,1

Vēlēšanu provizorisko rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas (stundas)

-

10

10

-

28

Sagatavotas publikācijas un reklāmas materiāli mājaslapai, presei un sociālajiem tīkliem (skaits)

808

420

480

420

480