Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas (%) 

  • 2019 28
  • 2024 33

Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē kā strādājošas, (% no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita)

  • 2019 27.2
  • 2021 29.0