Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

15–74 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars ar pietiekamu fizisko aktivitāti – vismaz 2 reizes nedēļā 30 min (%)

  • 2021 25.4
  • 2027 28.0

Sporta veidi, kuros tiek īstenotas valsts finansētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (skaits)

  • 2021 38
  • 2027 42

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (%) 

  • 2021 28
  • 2027 35