Politikas rezultatīvie rādītāji

Iekšlietu ministrija

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

 • 2021 58.3
 • 2023 60.0

Plānotajā termiņā īstenotie Iekšlietu ministrijas ikgadējo darba plāna pasākumi (%)

 • 2021 53.3
 • 2023 80.0
Tieslietu ministrija

Likumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%)

 • 2021 18
 • 2026 10

MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%)

 • 2021 26
 • 2026 10

Likumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 • 2021 82
 • 2026 30

MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 • 2021 45
 • 2026 30