Politikas rezultatīvie rādītāji

Ekonomikas ministrija

Statistikas iestāžu īpatsvars, kas oficiālo statistiku un aprakstošos metadatus publicē oficiālās statistikas portālā (%)

  • 2022 90
  • 2023 95