Kādi rezultāti?

Tieslietu ministrija

Izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu valsts valodas lietojuma jomā samazinājums pret iepriekšējo gadu (vairāk nekā 1% 2020.gadā)

 • 2018 14,0
 • 2020 1,0

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās krimināllietās (mēn.)

 • 2018 5,7
 • 2020 4,9

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās administratīvajās lietās (mēn.)

 • 2018 8,2
 • 2020 6,1

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās civillietās (mēn.)

 • 2018 9,0
 • 2020 7,5

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās administratīvo pārkāpumu lietās (mēn.)

 • 2018 1,7
 • 2020 1,0

Prasības kārtībā izskatāmo civillietu izskatīšanas ilgums līdz 12 mēnešu laikā visās 1.instances tiesās (% no visām lietām)

 • 2018 82,7
 • 2020 92,0

Satversmes tiesā apstrīdēto normatīvo aktu vai to daļu īpatsvars, kuru neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normai spriedumā atzinusi Satversmes tiesa (mazāk nekā 50% 2020.gadā)

 • 2018 56,0
 • 2020 50,0

Uzkrājumā esošo lietu skaits administratīvajās lietās

 • 2018 1 820
 • 2020 1 200

Uzkrājumā esošo lietu skaits administratīvo pārkāpumu lietās

 • 2018 1 449
 • 2020 1 000

Uzkrājumā esošo lietu skaits civillietās

 • 2018 24 712
 • 2020 22 000

Uzkrājumā esošo lietu skaits krimināllietās

 • 2018 4 641
 • 2020 4 500

Piemēroto personas datu aizsardzības korektīvo pasākumu īpatsvars (% pret kopējo personas datu apstrādes pārbaužu skaitu)

 • 2018 2,4
 • 2020 15,0