Dokumenta veids

Likumprojekts.

Aprites stadija

Likumprojekts izsludināts TAP portālā (22-TA-3196).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar Likumprojektu tiek pārņemtas prasības, kas noteiktas Padomes 2020. gada 18. februāra Direktīvā (ES) 2020/284 ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Direktīva 2020/284) un ieviestas prasības, kas noteiktas Eiropas Komisijas 2022. gada 6. aprīļa Īstenošanas Regulā (ES) 2022/1504 ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Padomes Regulu (ES) Nr. 904/2010 piemērot attiecībā uz centralizētās elektroniskās maksājumu informācijas sistēmas (CESOP) izveidi, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā – 03.02.2023.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

S.Āmare – Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.

D.Leimane, Netiešo nodokļu departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vadītājas vietniece, tel.28014063, e-pasts dace.leimane@fm.gov.lv .