Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Izstrādes stadijā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - nodrošināt Komisijas 2019. gada 23. septembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/1780, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”), 3. un 4. pantā noteikto.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt Valsts kancelejā - 01.02.2023.

Dokumenti
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija MK noteikumu projekta izstrādes ietvaros viedoklis saistībā ar Regulā 2019/1780 definētajiem fakultatīvajiem laukiem tiks lūgts arī konkrētajām par nozari atbildīgajām ministrijām, kā arī tiesībsargājošām institūcijām un Valsts kontrolei.
Atbildīgā amatpersona A.Leitāne-Šķēle, Juridiskā departamenta direktora p.i.