Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija MK noteikumu projekts 24.09.2020. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-790).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - aktualizēt šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2019. gada 10. septembra noteikumus Nr. 430 "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus", tos pārizdodot.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Dokumenti Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Atbildīgā amatpersona Gunta Medne, Valsts kases pārvaldnieka vietniece.