Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

25.02.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

24.09.2020.  (VSS-790).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - aktualizēt šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2019. gada 10. septembra noteikumus Nr. 430 "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus", tos pārizdodot.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Atbildīgā amatpersona Gunta Medne, Valsts kases pārvaldnieka vietniece.