Politikas rezultatīvie rādītāji

Finanšu ministrija

Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar prof. F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)

  • 2021 20.2
  • 2023 19.2

Nedeklarēto darba ienākumu īpatsvars komercsektorā (%) 

  • 2020 17.1
  • 2023 16.5