Veselības finansējums — 1 359.6 milj. €
Finansējuma sadalījums