Vides aizsardzības un reģionu attīstības finansējums - 93.6 milj. €
Finansējuma sadalījums