Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publicētie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda rezultāti par 2015. gadu, Latvijas vispārējās valdības budžeta deficīts 2015. gada beigās veidoja 306,2 miljonus eiro jeb 1,3% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās bija 8 871,7 miljoni eiro jeb 36,4% no IKP.

CSP aprēķinātais budžeta deficīta līmenis nedaudz pārsniedz likumā “Par valsts budžetu 2015. gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam” noteikto vispārējās valdības budžeta bilances līmeni pagājušajam gadam, kas bija 1% apmērā no IKP. Lielāko deficīta palielinošo nobīdi no plānotā budžeta deficīta līmeņa veidoja korekcija 67,8 miljonu eiro jeb 0,3% no IKP apmērā par iepriekšējos gados veikto kapitālo izdevumu apmēru, kas atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģiskajai uzskaitei ir attiecināmi uz vispārējās valdības budžetu.

Īstenojot pārdomātu un piesardzīgu fiskālo politiku, 2015. gada vispārējās valdības budžeta deficīts, salīdzinot ar 2014. gadu, ir samazinājies par 59,8 miljoniem eiro jeb 0,3 procentpunktiem no IKP. Būtiskāko pozitīvo devumu deficīta samazināšanā nodrošināja budžeta situācijas uzlabošanās pašvaldību apakšsektorā. Proti, ja 2014. gadā pašvaldību apakšsektors pasliktināja budžeta bilanci par 51 miljonu eiro jeb 0,2% no IKP, tad 2015. gadā apakšsektora budžeta bilance nodrošināja pārpalikumu 92,6 miljonu eiro jeb 0,4% no IKP apmērā. Šādas izmaiņas noteica augstāki iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, īstenoto investīciju projektu samazināšanās, kā arī labāki pašvaldību apakšsektorā klasificēto kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības rezultāti.

Savukārt centrālās valdības apakšsektora budžeta deficīts 2015. gadā pretstatā 2014. gadam piedzīvojis nelielu palielinājumu 31,5 miljonu eiro jeb 0,1 procentpunkta apmērā. Turklāt sociālo pabalstu izdevumu pieauguma dēļ tradicionāli novērotais pārpalikums sociālās apdrošināšanas fondā samazinājās no 87,8 miljoniem eiro jeb 0,3% no IKP 2014. gadā  līdz 35,6 miljoniem eiro jeb 0,1% no IKP 2015. gadā.

Atbilstoši CSP datiem vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds iepriekšējā gada laikā samazinājās no 40,8% līdz 36,4% no IKP. Ievērojamo parāda samazinājumu 744,6 miljonu eiro apmērā galvenokārt nodrošināja aizdevuma atmaksa Eiropas Komisijai 1,2 miljardu eiro apjomā.

Jāatzīmē, ka vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda rezultāti par 2015. gadu vēl tiks precizēti šā gada oktobrī rudens notifikācijas ietvaros.

CSP publicētie oficiālie rezultāti ir saskaņoti ar ES statistikas biroju Eurostat.