Vispārējo valsts funkciju finansējums - 1 291.6 milj. €
Finansējuma sadalījums