Darbības mērķis: nodrošināt pastāvīgu likumības ievērošanas uzraudzību un reaģēšanu uz likuma pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā / Prokuratūras likums

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

24 457 199

26 938 104

32 511 880

35 526 693

34 504 754

871

890

890

890

890

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

24 053 680

26 921 451

32 076 166

35 063 309

34 488 101

871

890

890

890

890

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

-

16 653

16 653

16 653

16 653

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

419 061

446 731

-

-

-

-

-

-

99.00.00Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

403 519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Prokuroru uzraudzībā uzsāktie kriminālprocesi (skaits)

43 490

49 000

45 000

45 000

45 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

13 536

15 000

15 000

15 000

15 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

11 767

12 000

12 000

12 000

12 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

9 004

9 500

9 500

9 500

9 500