Politikas mērķis: nodrošināt ilgtspējīgu kultūras politiku / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība  (2016)  

Plānotā vērtība  (2019)  

Mājsaimniecību patēriņš kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējā patēriņa izdevumiem %

Nacionālais attīstības plāns 2014–2020; Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

 

 

7,6

 

 

8,1

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

3 215 132

3 265 381

3 312 708

3 188 140

3 188 140

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

111,5

130

128

124

125

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

3 047 241

3 026 127

3 073 454

3 073 454

3 073 454

107

120

120

120

121

62.20.00  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

66 779

113 334

113 334

-

-

-

5

3,5

-

-

63.20.00  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

9 127

11 234

11 234

-

-

0,5

1

0,5

-

-

70.10.00  Tehniskā palīdzība Eiropas Komisijas programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam" īstenošanai

10 683

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00  Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums

62 858

95 812

95 812

95 812

95 812

4

4

4

4

4

70.06.00  Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

18 444

18 874

18 874

18 874

18 874

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sagatavoti normatīvo aktu atzinumi (skaits)

94

160

150

150

150

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

79

70

70

70

70

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

208

112

123

133

120

Akreditēti muzeji (skaits)

17

21

25

19

23

Kvalitātes rādītāji

Kultūras preču eksporta daļa valsts kopējā eksporta apjomā (%), Eurostat

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Kultūras nozares pienesums IKP kopējā pievienotajā vērtībā (%)

2,1

2,3

2,4

2,5

2,5