Darbības mērķis: likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

715 192

1 190 013

3 620 602

3 320 401

488 522

21

21

21

21

21

01.00.00 Vispārējā vadība

464 303

478 890

488 522

488 522

488 522

21

21

21

21

21

02.00.00 Saeimas vēlēšanas

-

-

3 132 080

-

-

03.00.00 Pašvaldību vēlēšanas

250 889

711 123

 

-

-

05.00.00 Eiropas Parlamenta vēlēšanas

-

-

-

2 831 879

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Organizētās vēlēšanas  (skaits)

-

1

1

1

-

Parakstu vākšanas sistēmas nodrošinātie pieslēgumi (skaits)

1 070

1 070

1 070

1 070

-

Darbam vēlēšanu komisijās atbilstoši sagatavoti vēlēšanu komisiju locekļi (skaits)

238

7 525

7 917

7 535

238

Vēlēšanu rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc lēmuma pieņemšanas (dienas)

-

3

3

3

-

Vēlēšanu provizorisko rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas (stundas)

-

10

10

10

-

Sagatavotas publikācijas un reklāmas materiāli mājaslapai, presei un sociālajiem tīkliem (skaits)

138

450

479

476

138