Politikas mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā /Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

  1. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)
  2. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

  1. 69,8
  2. 79,4

(2016)

  1. 72
  2. 80

(2020)

Valdības deklarācija

146., 148.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 330 534

4 353 273

4 617 191

4 553 077

4 553 077

235,5

233

234

234

234

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

781 340

766 809

775 282

772 809

772 809

80

77

77

77

77

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

3 310 504

3 347 749

3 603 194

3 541 553

3 541 553

155,5

156

157

157

157

46.04.00 Veselības veicināšana

238 690

238 715

238 715

238 715

238 715

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Skolēnu īpatsvars (15 g.v.), kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās, (%)9

14

(2014)

12

14

-

-

Ikdienas smēķētāju īpatsvars (15-64 g.v.),(%)10

35,6

 

34,5

-

 

33

-

Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā, (%)9

14

(2014)

12,0

14,0

-

-

15 gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri alkoholu lieto riskantā veidā, (%)11

42,5

(2015)

-

41

-

-

Absolūtā alkohola patēriņš uz 1 iedzīvotāju pēc 15 gadu vecuma, (absolūtā alkohola litri gadā)

12,6

10,8

12,0

11,8

11,6

Kvalitātes rādītājs

Iedzīvotāju īpatsvars, kas savu veselību vērtē kā labu vai ļoti labu, (%)12,13

-

48

45,5

46

46,5

Datu avots: Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums Pasaules veselības organizācijas atbalstītā Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) monitoringa ietvaros, kura aptaujas tiek veiktas reizi četros gados

10 Datu avots: Latvijas iedzīvotāju (15-64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi divos gados

11 Datu avots: ESPAD – Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām vielām (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), kas tiek veikts reizi četros gados

12Datu avots: Eurostat, EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums)

13 Uzsāka plānot ar 2018.gad