Politikas mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

  1. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)
  2. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

  1. 69,7
  2. 79,3
  1. 71,1
  2. 79,6

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 253 101

4 133 711

4 238 789

4 238 789

4 238 789

230

238

236

236

236

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

713 357

698 663

738 029

738 029

738 029

82

82

82

82

82

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

3 373 019

3 196 333

3 262 045

3 262 045

3 262 045

148

156

154

154

154

46.04.00 Veselības veicināšana

166 725

238 715

238 715

238 715

238 715

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Skolēnu īpatsvars (15 g.v.), kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās (%)1

-

-

-

9,8

-

Ikdienas smēķētāju īpatsvars (15-64 g.v.) (%) 2

-

31,0

-

30,0

28

(2020)

Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā (%)1

14,3 (2014)

-

-

12,0

-

15 gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri alkoholu lieto riskantā veidā (%)3

42,5

-

-

-

41

Absolūtā alkohola patēriņš uz 1 iedzīvotāju pēc 15 gadu vecuma (litri gadā)

10,8

-

9,8

9,8

9,5

(2020)

Kvalitātes rādītājs

Iedzīvotāju (15 - 64 g.v.) īpatsvars, kuri uzskata savu veselības stāvokli par labu vai diezgan labu (%) 2

62,5

(2014)

62,5

62,5

62,5

62,5

Datu avots: Skolas vecuma bērnu veselību ietekmējošo paradumu pētījums Latvijā Pasaules veselības organizācijas atbalstītā Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) monitoringa ietvaros, kas tiek veikts reizi četros gados.

Datu avots:  FINBALT veselības monitorings - Latvijas iedzīvotāju (15-64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kas tiek veikts reizi divos gados.

3 Datu avots: ESPAD – Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām vielām (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), kas tiek veikts reizi četros gados.