Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem/Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2023)

 

Potenciāli zaudētie mūža gadi1

 

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

 

80 531

 

 

75 023

 

Valdības rīcības plāns

139., 149.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

186 872 860

187 658 600

191 690 664

184 679 664

184 679 664

-

-

-

-

-

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

172 808 778

164 603 249

167 530 684

160 587 684

160 587 684

-

-

-

-

-

33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

12 000 316

16 610 223

17 114 167

17 114 167

17 114 167

-

-

-

-

-

33.12.00 Reto slimību ārstēšana

2 063 766

6 445 128

7 045 813

6 977 813

6 977 813

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Aptieku pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem noslēgti līgumi par kompensējamo medikamentu izsniegšanu, (skaits)

208

180

200

200

200

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

111

140

110

110

110

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)

718 452

752 072

752 072

769 676

769 676

Kvalitātes rādītājs

Farmakovigilances ziņojumi (skaits)

659

550

600

600

600

Piezīmes.

Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs.