Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem /Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Potenciāli zaudētie mūža gadi14, 15

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

83 944

(2017)

75 023

(2023)

Valdības deklarācija

139., 149.

14 Uzsāka plānot ar 2018.gadu

15Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

159 948 228

143 412 335

187 658 600

146 824 256

139 813 256

-

-

-

-

-

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

146 308 179

129 993 386

164 603 249

127 372 208

120 429 208

-

-

-

-

-

33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

11 679 846

11 428 873

16 610 223

15 897 491

15 897 491

-

-

-

-

-

33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem

1 960 203

1 990 076

6 445 128

3 554 557

3 486 557

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Aptieku pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem noslēgti līgumi par kompensējamo medikamentu izsniegšanu, (skaits)

227

258

180

180

180

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

100

130

140

110

110

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)

708 067

687 568

752 072

718 452

718 452

Kvalitātes rādītājs

Farmakovigilances ziņojumi (skaits)

588

380

550

550

550