Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Potenciāli zaudētie mūža gadi (skaits)1

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

73 015 (2020)

75 023

(2023)

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)2

-

714 509

(2020)

769 676

(2022)

Valdības rīcības plāns

139., 149.

Piezīmes.

1Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs.

2 Iekļauts jauns rādītājs pēc Pārresoru koordinācijas centra ieteikuma.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

200 720 018

193 333 502

220 686 463

213 553 832

213 435 326

-

-

-

-

-

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

177 653 212

169 707 132

191 866 031

184 633 389

184 533 389

-

-

-

-

-

33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

16 047 886

16 688 436

18 515 355

18 515 355

18 515 355

-

-

-

-

-

33.12.00 Reto slimību ārstēšana

7 018 920

6 937 934

10 305 077

10 405 088

10 386 582

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Aptieku pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem noslēgti līgumi par kompensējamo medikamentu izsniegšanu (skaits)

193

190

190

190

190

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

103

110

110

110

100

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)

714 509

769 676

769 676

769 676

769 676

Kvalitātes rādītājs

Farmakovigilances ziņojumi (skaits)

921

500

1 000

800

800