Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības joma:

  • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. nodrošināt vienota sabiedriskā medija modeļa izstrādi;
  2. nodrošināt koncepcijas par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansēšanas modeli izstrādi;
  3. nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu;
  4. nodrošināt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju īstenošanu.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2024. gadam

Euro

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

11

11

11

Tajā skaitā:                                                                                                          

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

11

11

11