Politikas mērķis: paaugstināt iedzīvotāju apmierinātību, nodrošinot drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos / Valdības rīcības plāna uzdevumi

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro)

Konkurences padomes darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

13,3

23

Būtisko neatbilstību īpatsvars preču un pakalpojumu uzraudzībā (%)

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

8

20

Valdības rīcības plāns

20.2., 33.1., 33.2., 33.3., 47.1. un 237.2.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 428 483

6 188 983

6 682 144

6 795 214

4 875 259

153

165

170

170

170

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

2 750 875

3 659 367

3 957 736

3 932 204

2 968 639

103

109

109

109

109

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

1 291 132

2 143 139

2 337 931

2 476 533

1 520 143

50

56

61

61

61

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

386 476

386 477

386 477

386 477

386 477

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības, sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

46 409

38 000

38 000

38 000

38 000

Alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi (skaits)

129

150

150

150

150

Iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšanas (skaits)

-

25

25

25

25

Augstas prioritātes tirgu izpētes (skaits)

-

10

11

12

12

Pasākumi konkurences neitralitātes nodrošināšanai (skaits)

-

4

8

8

8

Tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekmes izvērtēšana uz konkurējošo vidi (skaits)

-

16

16

16

16

Izpētes konkurences situāciju tirgos par tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās ietekmi (skaits)

-

6

6

6

6

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

55

45

45

45

45

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūcijas (skaits)

306

298

298

298

298

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā notificētas institūcijas (skaits)

24

23

23

23

23

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

2 250

2 100

2 100

2 100

2 100

Kvalitātes rādītāji

Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par Konkurences padomes darbību (%)

-1

-

60

-

60

Piezīmes.

1 Sakarā ar Covid-19 ārkārtas situāciju 2020. gadā aptauja nenotika.