Politikas mērķis:

  1. nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu / Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2018.-2020.gadam
  2. nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Aizsargātās informācijas aprite valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuve ES informācijas sistēmām (% no iesaistīto institūciju skaita)

MK 26.06.2012. instrukcija Nr.8 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība”

100

100

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)1

-

94,4

90

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - B klases vienkāršo vēstuļu korespondencei trešajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)1

-

99,6

98

Valdības rīcības plāns

94.1.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

4588 822

5 528 164

8297 595

2546 058

2552 098

-

-

-

-

-

02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi

2 000 000

2 000 000

5762 761

-

-

-

-

-

-

-

04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana

2 588 822

2715 910

649 496

649 496

649 496

-

-

-

-

-

04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana

-

812 254

1885 338

1896 562

1902 602

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)

22312 998

21866 738

20648 639

19306 477

18051 556

Kvalitātes rādītāji

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nepārtrauktība (atteikumu skaits)

0

0

0

0

0

Piezīmes.

Mērķis un rādītāji norādīti Pasta politikas plāna 2018.-2020.gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.