Politikas mērķis:

  1. nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides  veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu / Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2018.-2020.gadam
  2. nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā2

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Aizsargātās informācijas aprite valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuve ES informācijas sistēmām (% no iesaistīto institūciju skaita)

MK 26.06.2012. instrukcija Nr.8 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība”

100

100

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)2

-

94,5

90

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - B klases vienkāršo vēstuļu korespondencei trešajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)2

-

99,6

98

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 609 737

2 223 006

5 528 164

3 073 434

1 082 320

-

-

-

-

-

02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

-

04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana

2 409 737

223 006

2 715 910

223 006

223 006

-

-

-

-

-

04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana

-

-

812 254

850 428

859 314

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)

23 326 163

22 855 758

21 866 738

20 992 069

20 152 386

Kvalitātes rādītāji

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla  darbības  nepārtrauktība (atteikumu skaits)

0

0

0

0

0

2Mērķis un rādītāji norādīti Pasta politikas plāna 2018.-2020.gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts