Politikas mērķis:

  1. nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu;
  2. nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Aizsargātās informācijas aprite valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuve ES informācijas sistēmām (% no iesaistīto institūciju skaita)

MK 26.06.2012. instrukcija Nr.8 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība”

100

100

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi – A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)1

-

91,7

90

Valdības rīcības plāns

94.1; 214.1.5

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 817 731

8 267 595

12 190 441

12 526 553

9 651 553

-

-

-

-

-

02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi

2 000 000

5 762 761

9 502 428

9 832 500

6 957 500

-

-

-

-

 

04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana

3 000 910

649 496

655 740

655 740

655 740

-

-

-

-

-

04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana

816 821

1 855 338

2 032 273

2 038 313

2 038 313

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)

21 858 455

20 648 639

17 705 349

 

15 934 814

14 341 332

Kvalitātes rādītāji

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla  darbības  nepārtrauktība (%)

100

100

100

100

100

Piezīmes.
1Faktiskā izpilde saskaņā ar Latvijas Pasta datiem; politikas rezultatīvais rādītājs nav noteikts politikas plānošanas dokumentos vai normatīvajos aktos, 2021. gadam plānotā vērtība piegādei nākamajā dienā noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.02.2010 lēmumu Nr. 47  “Par universālā pasta pakalpojuma saistībām”.