Politikas mērķis:

  1. nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu,
  2. nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi – A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)

Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa

83,4

90

(2022)

Mājsaimniecību īpatsvars, kas izmanto vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu (%)

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

44,3

50,0

(2024)

Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta pakalpojumu sniegšanas vietas  (skaits)

Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa

605

596

(2022)

Pasta pakalpojumi, uz kuriem attiecas universālā pakalpojuma saistības (skaits tūkst.)1

Pasta likuma 27.panta pirmā daļa;

SPRK 22.07.2021. padomes lēmums Nr.79

41 094

34 893

(2022)

Valdības rīcības plāns

94.1; 214.1.5

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

8 578 056

12 190 441

13 536 156

7 269 866

7 269 866

02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi

5 762 761

9 502 428

9 832 500

6 957 500

6 957 500

04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana

658 778

655 740

3 620 540

229 250

229 250

04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana

1 897 729

2 032 273

-

-

-

04.03.00 Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana

-

-

83 116

83 116

83 116

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

258 788

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)

19 469 250

17 705 349

16 138 061

13 898 452

12 508 607

Kvalitātes rādītāji

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla  darbība (%)

100

100

100

100

100

Piezīmes.

1 Faktiskā izpilde saskaņā ar Latvijas Pasta datiem; politikas rezultatīvais rādītājs nav noteikts politikas plānošanas dokumentos vai normatīvajos aktos. Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa nosaka, ka Regulators nosaka kvalitātes prasības. 2021. gadam plānotā vērtība piegādei nākamajā dienā noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.02.2010 lēmumu Nr. 47  “Par universālā pasta pakalpojuma saistībām”.