Datums 6. decembris, 2022
Laiks11.00–15.00
Vieta Brisele

Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā. Tajā plānots diskutēt par Padomes Īstenošanas lēmumu par pasākumiem Savienības budžeta aizsardzībai pret tiesiskuma principu pārkāpumiem Ungārijā, kā arī ekonomikas atveseļošanos Eiropā. Tiks izskatīta arī direktīva par globāla minimālā nodokļu līmeņa noteikšanu starptautiskajām uzņēmumu grupām ES, enerģijas nodokļu direktīvas pārskatīšana un jaunie pašu resursi. Padomes dalībnieki izskatīs arī pašreizējos tiesību aktu priekšlikumus finanšu pakalpojumu jomā, uzklausīs Komisijas paziņojumu par ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu. Darba kārtībā iekļauti jautājumi arī par 2023. gada Eiropas semestri un Eiropas Revīzijas palātas gada pārskats par ES 2021. finanšu gada budžeta izpildi.