Datums 26. maijs, 2023
Laiks9.00–12.00
Vieta Attālināti

Notiks Finanšu ministrijas organizētas Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakškomiteju sēdes par politikas mērķiem “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas”, “Viedāka Eiropa”, “Sociālāka Eiropa” un “Savienotāka Eiropa”. Tajās plānots izskatīt virkni projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju. Sēdēs piedalīsies Finanšu ministrijas, atbildīgo ministriju, biedrību un nevalstisko organizāciju, kā arī citu ES fondu ieviešanā un vadībā iesaistīto institūciju pārstāvji, kā arī sociālie un sadarbības partneri.