Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 03.12.2020. likumprojekti izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1025, VSS-1026).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - 2019. gada 20.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2019/1160 ar ko Direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu prasību ieviešana, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija Regulas 2019/1156 par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014 prasību pārņemšana.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 18.01.2021. (17.01.2020. termiņa pagarinājums).
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts  Anotācija  Likumprojekts Anotācija
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore