Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (2021-TA-489) Ministru kabineta 01.04.2021. sēdes darba kārtības jautājums.

Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (2021-TA-500) Ministru kabineta 01.04.2021. sēdes darba kārtības jautājums.

Likumprojekti i(VSS-1025, VSS-1026).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - 2019. gada 20.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2019/1160 ar ko Direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu prasību ieviešana, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija Regulas 2019/1156 par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014 prasību pārņemšana.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti Uzziņa Likumprojekts  Anotācija  Likumprojekts Anotācija
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore