Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 02.07.2020. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-529).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekts paredzēs: - pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību attiecībā uz darbībām ar patstāvīgās mazās alus darītavās saražoto alu, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi; - vienkāršot un uzlabot uzņēmējdarbību ar akcīzes precēm.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai MInistru kabineta sēdē - 16.03.2021. (23.11.2020. termiņa pagarinājums.
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Cita informācija Likumprojekts tiks nosūtīts viedokļa sniegšanai Latvijas Alkohola nozares asociācijai, Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālajai asociācijai un Bezdūmu nozares asociācijai.
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.