Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

20.04.2021. MInistru kabineta sēdes darba kārtības jautājums (2021-TA-712).

02.07.2020.  (VSS-529).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekts paredzēs: - pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību attiecībā uz darbībām ar patstāvīgās mazās alus darītavās saražoto alu, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi; - vienkāršot un uzlabot uzņēmējdarbību ar akcīzes precēm.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.