Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 26.09.2019. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-940).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - pilnveidot administratīvā akta (lēmuma) par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas procesu, paredzot paplašināt lēmuma pieņemšanā iesaistīto personu loku, tādējādi pieņemto lēmumu vērtējot no vairākiem aspektiem.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Atbildīgā amatpersona Olga Bogdanova, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore