Uzziņa par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 760 “Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem””

 

Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 11.02.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-96).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Kredītinformācijas birojiem nepieciešams nodot lielāku apjomu informācijas atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta astotajai daļai.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Dokumenti Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Atbildīgā amatpersona Uldis Rūbežnīks, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Juridiskās daļas vadītājs