Politikas mērķis: nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā / Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2021)

Auditorijas virszemes televīzijas apraides aptvērums (% no iedzīvotāju kopskaita)

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

99,0

99,8

Auditorijas virszemes LR1 apraides aptvērums (% no iedzīvotāju kopskaita)

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

98,8

99,2

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

26 220 591

25 524 153

24 640 977

23 000 131

23 725 781

18

18

18

18

18

01.00.00  Nozares vadība

601 864

689 666

721 490

696 490

696 490

18

18

18

18

18

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

7 970 847

8 358 290

8 105 290

7 661 593

7 717 243

03.00.00 Televīzija

15 059 405

14 839 982

14 139 982

13 313 977

13 908 977

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

1 788 907

1 636 215

1 674 215

1 328 071

1 403 071

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

799 567

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju izsniegšana, anulēšanas, atjaunošana, paziņojumu par elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu reģistrācija (skaits)

17

11

12

18

27

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

4

3

5

3

3

Monitoringa centra analizētās raidstundas (skaits)

11 523

9 000

-

-

-

Monitoringa centra veiktās pārbaudes (skaits)

-

150

-

-

-

Monitoringa nodaļas analizētās raidstundas (skaits)

-

-

14 000

8 000

8 000

Monitoringa nodaļas veiktās pārbaudes (skaits)

-

-

100

100

100

Radioprogrammu raidapjoms (stundu skaits)

52 587

43 928

43 928

44 048

43 928

Televīzijas programmu raidapjoms (stundu skaits)

16 401

16 026

16 000

16 000

16 000