Politikas mērķis: nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā. / Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Auditorijas virszemes televīzijas apraides aptvērums (%no iedzīvotāju kopskaita)

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

99,6

99,6

Auditorijas virszemes LR1 apraides aptvērums (% no iedzīvotāju kopskaita)

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

99,4

99,4

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

21 981 441

21 596 372

24 471 414

23 386 434

22 574 238

16

18

18

18

18

01.00.00  Nozares vadība

524 997

615 218

601 947

601 947

576 947

16

18

18

18

18

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

7 182 758

7 332 156

7 470 847

7 418 867

7 227 820

03.00.00 Televīzija

13 830 902

13 648 998

14 479 405

13 929 405

13 404 400

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

-

-

1 919 215

1 436 215

1 365 071

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

417 290

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

24 864

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana un atjaunošana (skaits)

20

20

14

14

14

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

5

5

5

5

5

Monitoringa centra analizētās raidstundas (skaits)

12 321

11 489

12 000

12 000

12 000

Radioprogrammu raidapjoms (stundu skaits)

-

-

52 560

52 560

52 560

Televīzijas programmu raidapjoms (stundu skaits)

-

-

16 000

16 000

16 000