Politikas mērķis: ilgtspējīga kultūras politikas nodrošināšana / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Mājsaimniecību patēriņš kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējā patēriņa izdevumiem %

Nacionālais attīstības plāns 2014– 2020; Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

7,6

8,1

Valdības rīcības plāns

156.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

3343 238

3420 565

3536 880

3545 957

3356 200

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

119,8

119

119

119

114

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 073 406

3 052 898

3 162 505

3 167 186

3 203 021

111

109

109

109

109

62.20.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

108 685

108 906

108 906

108 906

-

4

4

4

4

-

63.20.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

42 187

76 272

90 416

96 312

-

0,8

1

1

1

-

70.18.00 Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums

100 298

163 615

156 179

154 679

153 179

4

5

5

5

5

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

18 662

18 874

18 874

18 874

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sagatavoti normatīvo aktu atzinumi (skaits)

74

100

80

80

80

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

73

70

70

70

70

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

125

136

145

145

150

Akreditēti muzeji (skaits)

28

19

23

15

19

Kvalitātes rādītāji

Kultūras preču eksporta daļa valsts kopējā eksporta apjomā (%), Eurostat

1,5

1

1

1

1

Kultūras nozares pienesums IKP kopējā pievienotajā vērtībā (%)

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1