Politikas mērķis: nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2024)

Globālais konkurētspējas indekss: Transporta infrastruktūras indekss (vieta/punkti)1

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [302]

-

52/58,0

Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu transportlīdzekļu skaitā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [305]

0,2

0,5

Valdības rīcības plāns

036; 082-094; 168; 169

 

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 245 501

6 573 747

6 687 227

54 228 653

18 252 381

148

153

136

136

136

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5 045 564

5 491 361

5 946 196

5 742 488

5 573 225

136

136

136

136

136

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

315 523

315 523

315 523

315 523

315 523

-

-

-

-

-

60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai

1 413

87 500

-

-

-

-

2

-

-

-

60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu

425 399

192 300

367 300

48 113 443

12 306 327

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020)

344 005

374 500

-

-

-

11

14

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 – 2020)

108 191

72 595

-

-

-

1

1

-

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

5 406

39 968

58 208

57 199

57 306

-

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana  – valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” pamatkapitāla palielināšana

6 000 000

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana – valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” pamatkapitāla palielināšana

32 422 016

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana –  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” pamatkapitāla palielināšana

 

425 400

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Par 2020. gadu indekss netika rēķināts, jo sakarā ar to, ka Covid-19 izraisīja krīzi, ir izdots speciālizlaidums par ekonomiku atjaunošanos https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020.