Politikas mērķis: nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus / Satiksmes ministrijas darbības stratēģija

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Globālais konkurētspējas indekss par  transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)

-

52

51

Valdības rīcības plāns

15.1., 15.2., 15.3., 17.1., 18.1., 20.2., 20.3., 21.1., 21.2.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 591 701

5 620 221

6 129 784

5 533 501

5 308 748

156

155

152

137

137

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 734 048

4 718 577

5 277 123

5 145 813

4 921 060

140

140

137

137

137

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

293 522

301 048

311 723

315 523

315 523

-

-

-

-

-

60.20.00   Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014 - 2020)

82 905

55 773

0

0

0

1

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020)

271 048

434 245

434 245

0

0

14

14

14

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)

23 373

34 528

34 528

0

0

1

1

1

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

44 775

76 050

72 165

72 165

72 165

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

142 030

0

0

0

0

 

-

-

-

-

-